Strategia na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040 stanowi dokument określający politykę Samorządu Województwa Wielkopolskiego ukierunkowaną na osiągnięcie na poziomie regionalnym unijnych celów klimatycznych, wynikających bezpośrednio z dokumentów UE tj. nowy plan wzrostu – Europejski Zielony Ład, Czysta Planeta oraz Strategia w zakresie wodoru na rzecz Europy neutralnej dla klimatu.

Na stronie https://bip.umww.pl/292—k_299—strategia-na-rzecz-neutralnosci-klimatycznej-wielkopolska znajdą Państwo projekt Strategii w formie do pobrania oraz formularz składania uwag.

Opinie i uwagi do projektu można zgłaszać do 28 lutego 2021 r.