Terytorialny Plan Sprawiedliwej Transformacji oraz Strategia na rzecz Neutralności Klimatycznej tematami spotkania Grup Roboczych Wielkopolski Wschodniej

Terytorialny Plan Sprawiedliwej Transformacji oraz Strategia na rzecz Neutralności Klimatycznej tematami spotkania Grup Roboczych Wielkopolski Wschodniej

17 lutego 2021 r. odbyła się wideokonferencja Grup Roboczych Wielkopolski Wschodniej, w trakcie której uczestnikom Grup zaprezentowano pierwszą wersję projektu Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji dla Wielkopolski Wschodniej oraz projekt Strategii na rzecz...
Rozwój regionu przez wodór zależy od unijnego wsparcia

Rozwój regionu przez wodór zależy od unijnego wsparcia

Wodór to przyszłość, która zapewni rozwój regionu. Zahamować ten już rozpędzający się pociąg może rządowe weto budżetu unijnego. – Ofiarą tej sytuacji padnie Wielkopolska Wschodnia – podkreśla Maciej Sytek, pełnomocnik zarządu województwa ds. restrukturyzacji...