W dniu 28 stycznia br. odbyło się spotkanie Pełnomocnika Zarządu Województwa Wielkopolskiego ds. Restrukturyzacji Wielkopolski Wschodniej z reprezentantami Związków Zawodowych, w spotkaniu udział wzięli przewodniczący większość związków zawodowych ZE PAK i Górniczych ( KWB Konin oraz KWB Adamów).

Rozmowy dotyczyły aktualnego etapu prac nad Terytorialnym Planem Sprawiedliwej Transformacji Wielkopolski Wschodniej,  roli tego dokumentu w całym procesie transformacji oraz prognozowania jak ten proces będzie przebiegał. Na początku spotkania Prezes Maciej Sytek omówił w swojej prezentacji statystyki pochodzące z analizy struktury GK ZE PAK. Następnie omówiono najważniejsze zapisy Rozporządzenia na rzecz Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, a w szczególności katalog inwestycji w art.4 rozporządzenia. Poinformowano uczestników spotkania o roli PwC (PricewaterhouseCooper) oraz o jego wsparciu w przygotowaniu Terytorialnych Planów Sprawiedliwej Transformacji w Polsce. Przedstawiono kluczowe dokumenty i publikacje w związku ze Sprawiedliwą Transformacją Wielkopolski Wschodniej.

Ostatnim elementem spotkania było przedstawienie harmonogramu działań na 2021 rok czyli kluczowych etapów prac w związku z powstaniem TPSTWW, współpracy z PwC oraz  zaplanowanego kalendarium spotkań.

Na ręce Pana Prezesa Macieja Sytka złożono Stanowisko Związków Zawodowych GK ZE PAK / Górniczych dotyczące wykorzystania funduszy europejskich oraz z budżetu państwa w procesie sprawiedliwej transformacji Wielkopolski Wschodniej.