W dniu 19.01.2021 r. rozpoczęły się konsultacje społeczne projektu Umowy Partnerstwa, dokumentu określającego strategię wykorzystania Funduszy Europejskich w perspektywie 2021-2027. Zgodnie z projektem Umowy Partnerstwa, przygotowanego przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Polska będzie miała do rozdysponowania 76 mld euro funduszy unijnych z polityki spójności oraz z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji (FST).

Na program FST planowane jest przeznaczenie 5 077 mln euro, z czego wkład UE będzie wynosił 4 411 mln euro (wliczając ESF+ oraz EFRR uzupełniające transfer do Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji).

Środki z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji zostaną skierowane na łagodzenie skutków transformacji w kierunku gospodarki neutralnej dla klimatu. Oprócz Wielkopolski Wschodniej skorzystają z niego województwa: śląskie, małopolskie, dolnośląskie, lubelskie i łódzkie.

Dokument ten ma być przez najbliższy miesiąc konsultowany we wszystkich województwach. Konsultacje będą odbywały się on-line. Aby wziąć w nich udział wystarczy zarejestrować się poprzez formularz zgłoszeniowy. Informacje na ten temat, szczegółowy harmonogram spotkań i formularze rejestracyjne na każde ze spotkań znajdują się pod adresem:

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/fundusze-na-lata-2021-2027/konsultacje-up/o-konsultacjach/