12 sierpnia 2020 zapraszamy na kolejne spotkania on-line  w ramach kampanii promocyjnej rozpoznawalności marki Wielkopolska Dolina Energii (WDE) w ramach  projektu pt. „Budowa i promocja marki: Wielkopolska Dolina Energii”, realizowanego z Poddziałania 1.4.2 „Promocja gospodarcza regionu:. Projekt swoimi działaniami wpisuje się w proces Sprawiedliwej Transformacji regionu Wielkopolski Wschodniej.

Planowane spotkania będą również kolejnymi z cyklu spotkań grup roboczych powołanych w celu opracowania Planu Transformacji Wielkopolski Wschodniej.

Zainteresowanych prosimy o potwierdzenie terminu i udziału w spotkaniu do dnia 10.08.2020r. na adres e-mail:

 monika.kasznia@arrkonin.org.pl lub

 transformacja@arrkonin.org.pl.  

UWAGA!: Brak potwierdzenia udziału w spotkaniu w wyznaczonym terminie, będzie jednoznaczne z  brakiem możliwości uczestnictwa w nim.