Szanowni Państwo,

W imieniu Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie serdecznie zapraszamy
na kolejne spotkania w ramach kampanii promocyjnej rozpoznawalności marki Wielkopolska Dolina Energii (WDE) w ramach  projektu pt. „Budowa i promocja marki: Wielkopolska Dolina Energii”, realizowanego z Poddziałania 1.4.2 „Promocja gospodarcza regionu:. Projekt swoimi działaniami wpisuje się w proces Sprawiedliwej Transformacji regionu Wielkopolski Wschodniej.

Planowane spotkania będą również kolejnymi z cyklu spotkań grup roboczych powołanych w celu opracowania Planu Transformacji Wielkopolski Wschodniej.

Termin spotkań to  30 i 31 lipca br. godz. 9.00

Wszystkich zainteresowanych prosimy o potwierdzenie terminu i udziału w spotkaniu do dnia 29.07.2020r. na adres e-mail: monika.kasznia@arrkonin.org.pl lub transformacja@arrkonin.org.pl.  Brak potwierdzenia udziału w spotkaniu w wyznaczonym terminie, będzie jednoznaczne z  brakiem możliwości uczestnictwa w nim.

Mając na uwadze bezpieczeństwo uczestników w okresie pandemii Covid-19, spotkania zostaną zorganizowane z w formie online.

Z wyrazami szacunku

Prezes Zarządu               Wiceprezes Zarządu

Maciej Sytek                   Krzysztof Gubański