Samorząd województwa wielkopolskiego otrzymał prawie 3 miliony złotych unijnego dofinansowania do projektu „Gospodarna 2050 – H2 Wielkopolska, który z założenia ma być jednym z „kół zamachowych” wielkopolskiej gospodarki wodorowej.

Czytaj więcej: https://www.przegladkoninski.pl/PL-H5/3/14804/prawie-trzy-miliony-zlotych-dla-samorzadu-wojewodzkiego-na-promocje-gospodarki-wodorowej.html?fbclid=IwAR3k4M4lyNiuy6pIRAB4UdTizxKBLAsFTrQQyw9oHA9jGKxVvHQHZr_YwrU