2020 r.

04.12.2020Udział w warsztatach online pt: „DZIAŁANIA NA TEMAT KLIMATU”
01.12.2020Udział w konferencja poświęconej doświadczeniom Wielkiej Brytanii związanym z odchodzeniem od węgla i procesem transformacji;
27.11.2020Udział w spotkanie z PwC i przedstawicielami urzędu Marszałkowskiego na temat Terytorialnych Planów Sprawiedliwej Transformacji;
26.11.2020Udział w Forum Wielkopolski organizowanego przez Polska Zielona Sieć;
25.11.2020Udział w warsztacie online pt. “Symulacja Przyszłości Wielkopolski Wschodniej” zorganizowanym przez CRS i Instytut Zielonej Przyszłości;
23.11.2020Spotkanie Prezesa ARR S.A. z burmistrzami Wielkopolski Wschodniej;
23.11.2020Udział w roboczym spotkanie z PwC, Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie opracowania TPST;
20.11.2020Webinar pt. „Sprawiedliwa Transformacja Regionów Węglowych – Jak to zrobimy?” zorganizowanym przez redakcję EURACTIV Polska wraz z Fundacją Konrada Adenauera oraz Komisją Europejską;
6-20.11.2020Udział w spotkaniach Platformy Regionów Regionów Węglowych w Procesie Transformacji – Just Transition Platform Meeting – Coal Regions in Transition Virtual Week;
09.11.2020Udział w spotkanie w sprawie projektu Climate KIC;
27.10.2020Udział w spotkaniu na temat projektu LIFE AFTER COAL;
23.10.2020Prezentacja projektu Koncepcji Planu Sprawiedliwej Transformacji Wielkopolski Wschodniej podczas posiedzenia Parlamentarnego Zespołu ds. Sprawiedliwej Transformacji Energetycznej oraz Wielkopolskiego Zespołu Parlamentarnego;
20.10.2020Spotkanie z przedstawicielami Europejskiego Banku Inwestycyjnego
14.10.2020Udział w Konferencji Hydrologicznej organizowanej przez Parlamentarny Zespół ds. Pojezierza Gnieźnieńskiego;
13.10.2020Udział w konferencji organizowanej przez Fundację Rozwój TAK odkrywki NIE pt.: WODA – WSPÓLNE DOBRO, WSPÓLNY PROBLEM
09.10.2020Spotkanie z inwestorami na temat inwestycji w produkcję wodoru z odpadów;
09.10.2020Udział w Kongresie Energetycznym poświęconemu klastrom energii, ciepłownictwie, kierunkach rozwoju największych spółek energetycznych w Polsce, rozwoju OZE oraz o biometanie i wodorze;
08.10.2020Publikacja artykułu w dzienniku Rzeczpospolita nt. procesu sprawiedliwej transformacji regionu Wielkopolski Wschodniej. „Problem to okazja w przebraniu” gdzie Prezes ARR S.A. w Koninie odniósł się do idei stworzenia Wielkopolskiej Doliny Energii;
07.10.2020Udział w posiedzeniu Parlamentarnego Zespołu ds. Sprawiedliwej Transformacji Energetycznej;
07.10.2020Spotkanie z fundacją GREEN PPNT
07.10.2020Udział w konferencji „Czas na wodór. Czysta energia dla Europy",
02.10.2020Udział w spotkaniu Młodzieżowej Grupy Roboczej ds. Sprawiedliwej Transformacji Wielkopolski Wschodniej, sala bankietowa FACTORIA w Koninie przy ulicy Zakładowa 14;
01.10.2020Udział w spotkaniu podsumowującym prace Grup Roboczych powołanych w celu opracowania rekomendacji dla Planu Transformacji Wielkopolski Wschodniej;
29.09.2020Udział w I Konferencji inaugurującej kampanię informacyjno-promocyjną projektu Gospodarna 2050-H2Wielkopolska, wydarzenie online
24.09.2020Udział w IV Forum Burmistrzów
23-24.09. 2020Udział w misji gospodarczej przedstawicieli zagranicznych przedsiębiorstw zorganizowanej przez Agencję Rozwoju Regionalnego SA w Koninie w ramach projektu pt. „Budowa i promocja marki: Wielkopolska Dolina Energii
10.09.2020Wspólne spotkanie wszystkich interesariuszy Grup Roboczych
12.08.2020Wspólne spotkanie wszystkich interesariuszy Grup Roboczych
31.07.2020Spotkanie Grup roboczych w obszarze Wyzwania Społeczne i Infrastruktura
30.07.2020Spotkanie Grup roboczych w obszarze Środowisko i Energetyka
10.07.2020Spotkanie Grup roboczych w obszarze Wyzwania Społeczne i Infrastruktura
09.07.2020Spotkanie Grup roboczych w obszarze Środowisko i Energetyka
03.07.2020Udział w spotkaniu „Regionalne transformacje w niepewnych czasach: spostrzeżenia i perspektywy regionalnych interesariuszy”
02.07.2020Udział w spotkaniu „Potencjał czystej energii regionów węglowych w okresie przejściowym”
01.07.2020Udział w spotkaniu „Nowy kontekst polityki UE: Co to oznacza dla regionów łupków węgla, torfu i ropy naftowej?"
30.06.2020Udział w spotkaniu „Wprowadzenie do Mechanizmu Sprawiedliwej Transformacji”
29.06.2020Udział w spotkaniu powołującym Platformę Sprawiedliwej Transformacji
26.06.2020r.Spotkanie Grup roboczych w obszarze Wyzwania Społeczne i Infrastruktura
25.06.2020r.Spotkanie Grup roboczych w obszarze Środowisko i Energetyka
09.06.2020r.Pierwsze spotkanie Grup roboczych powołanych w celu opracowania Planu Transformacji Wielkopolski Wschodniej
Projekt pt. „Dobre kwalifikacje – lepsza przyszłość” w ramach poddziałania 8.3.2 WRPO
Projekt pt. „Usługi rozwojowe dla subregionu konińskiego” w ramach poddziałania 6.5. WRPO
06.03.2020r.
Udział w konferencji – „Sprawozdanie Krajowe: Polska 2020 i Fundusz Sprawiedliwej Transformacji
17-20.02.2020r.
Udział w Misji Gosopdarczej w Izraelu
14.02.2020r.
Podpisanie listu intencyjnego dla europejskiej inicjatywy klimatycznej Propozycja projektu EUKI.
01-03.2020r.
Utworzenie Grup Roboczych działających na rzecz procesu Sprawiedliwej Transformacji Wielkopolski Wschodniej
15.01.2020r.
Pierwsze miejsce na liście rankingowej projektów złożonych w ramach 1.4.2 WRPO i ponad 4 mln. zł dotacji, które trafią do regionu Wielkopolski Wschodniej. Projekt „Budowa i promocja marki: Wielkopolska Dolina Energii

2019 r.

Data:Opis wydarzenia:
11.12.2019r.
Organizacja konferencji „Sprawiedliwa Transformacja regionu Wielkopolski Wschodniej”
06.12.2019r.
Powołanie Wielkopolskiej Platformy Wodorowej (Poznań)
29.11.2019r.
Podpisanie umowy z SamorządemWojewództwa Wielkoposlkiego na projekt pt. „Dobre kwalifikacje – lepsza przyszłość” w ramach poddziałania 8.3.2 WRPO
25-26.11.2019r.
Annual Political Dialogue Gorlitz
15.11.2019r.
Złożenie wniosku w partnerstwie z Miastem Konin do Działania 1.4 WRPO „Internacjonalizacja gospodarki regionalnej” Poddziałanie 1.4.2 „Promocja gospodarcza regionu”
04.11.2019r.
Podpisanie umowy z Samorządem Województwa Wielkopolskiego dot. projektu pt. „Usługi rozwojowe dla subregionu konińskiego”
15-16.10.2019r.
“Platforma Regionów Węglowych w Procesie Transformacji” -Spotkania Robocze w Brukseli
01.10.2019r.
Energy Summit 2019 Warszawa
13.09.2019r.
High Level Policy Talk w Warszawie
11.09.2019r.
Spotkanie w Ministerstwie Energii dotyczące podjęcia działań dalszego procedowania projektów złożonych do Komisji Europejskiej
09.09.2019r.
Spotkanie z Chenem Filipowiczem z Izraelskiej Izby Gospodarczej
1.08.2019r.
Spotkanie z Dyrektorem ENERGA S.A. w celu omówienia projektu z gminy Przykona
15-17.07.2019r.
“Platforma Regionów Węglowych w Procesie Transformacji” -Spotkania Robocze w Brukseli
12.07.2019r.
Przystąpienie do Platformy Wodorowej
07.2019r
Przystąpienie ENERGA S.A.do porozumienia z dnia 03.04.2019r.
09.07.2019r.
Spotkanie ze związkami zawodowymi – centralami związkowymi ZE-PAK,przygotowania do wyjazdu na Platformę Węglową
09-13.06.2019r.
Spotkanie Regionów Polski z Japońską Organizacja Handlu Zagranicznego (JETRO) w Tokio w Ambasadzie RP
04-06.03.2019r.
Forum Miast i Regionów "Inwestycja w Bałkany Zachodnie inwestycjami w Europę"
03.06.2019r.
Podjęcie uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 03.06.2019r.   w sprawie: przyjęcia stanowiska dotyczącego inicjatywy Sprawiedliwej Transformacji w Regionie Wielkopolski Wschodniej.
05.2019r.
Nawiązanie współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim w sprawie dołączenia do programu EnergyShifts (Horyzont 2020)
05.2019r.
Rozmowy z przedstawicielami centrali związków zawodowych w ZEPAK S.A.
05.2019r.
Spotkanie z delegacją Korei Południowej, rozmowy na temat rozwoju technologii wodorowych
22.05.2019r.
Spotkanie robocze z przedstawicielami inicjatywy JASPERS
04.2019r.
Dołączenie Wielkopolski Wschodniej do projektu „A boost for Rural Lignite Regions” zainicjowanego przez Climate KIC (EIT) – oddział w Niemczech
04.2019r.
Nawiązanie stałego kontaktu z Sekretariatem Platformy Regionów w Procesie Transformacji, inicjatywy Komisji Europejskiej.
04.2019r.
Spotkanie robocze z przedstawicielami Fundacji Bloomberg Philantropies w sprawie możliwości wsparcia inicjatyw Wielkopolski Wschodnich.
24.04.2019r.
Spotkanie z Wielkopolskim Stowarzyszeniem Sołtysów, zaproszenie do współpracy w ramach przygotowania inicjatyw Wielkopolski Wschodniej w procesie transformacji
08-09.04.2019r.
“Platforma Regionów Węglowych w Procesie Transformacji” -Spotkania Robocze w Brukseli
04.2019r.
Kontakty z Ministerstwem Energii w sprawie przygotowania i przekazania do oceny Komisji Europejskiej projektów Wielkopolski Wschodniej w ramach inicjatywy Platformy Regionów w Procesie Transformacji.
04.2019r.
Spotkanie ze Związkiem Gmin Powidzkiego Parku Krajobrazowego
03.04.2019r.
Przyłączenie Wielkopolski Wschodniej do grona regionów uczestniczących w formacie “Country Team”.
03.04.2019r.
Podpisanie listu intencyjnego w sprawie współpracy dotyczącej sektora energetycznego w działaniach związanych z Platformą Regionów Pogórniczych w Procesie Transformacji.
03.04.2019r.
Podpisanie Porozumienia na rzecz sprawiedliwej transformacji energetycznej Wielkopolski Wschodniej
28.03.2019r.
Włączenie Wielkopolski Wschodniej do grona regionów uczestniczących w formacie “Country Team”
27-28.03.2019r.
Udział w Seminarium dla regionów związanych z eksploatacją węgla w Europie Południowo-Wschodniej, Kozani, Grecja
02-03.2019r.
Nabór fiszek projektowych - zebrano ponad 30 pomysłów i projektów z gmin, spółek publicznych i organizacji funkcjonujących na obszarze Wielkopolski Wschodniej.
02.2019r.
Podjęcie dialogu z przedstawicielami samorządu lokalnego, ogłoszenie naboru fiszek projektowych
1.01.2019r.
Powołanie stanowiska Pełnomocnika Zarządu Województwa Wielkopolskiego ds. Restrukturyzacji Wielkopolski Wschodniej w osobie Macieja Sytka.