9 czerwca br. odbyło się pierwsze spotkanie grup roboczych powołanych w celu opracowania Planu Transformacji Wielkopolski Wschodniej oraz pierwsze spotkanie z cyklu spotkań promujących markę Wielkopolska Dolina Energii.

Zachęcamy do obejrzenia krótkiej relacji wideo z tego spotkania zamieszczonej na fanpage sprawiedliwej transformacji https://www.facebook.com/SprawiedliwaTransformacjaWielkopolskiWschodniej/ 🎬👌😃

Jutro zaczynają się dwa dni intensywnych prac grup roboczych w podziale na grupy tematyczne tj. środowisko, energetyka, infrastruktura i wyzwania społeczne.

Liczymy na owocne efekty spotkań