Publikacje

Transformacja regionu węglowego Górna Nitra
Plan działania

28 czerwca 2019

EUROPEJSKI TRÓJKĄT WĘGLA BRUNATNEGO. Scenariusze bezpiecznej, opłacalnej i zrównoważonej transformacji sektora energetycznego. Forum energii

czerwiec 2020

PROPOZYCJE REKOMENDACJI DLA OBSZARU SPRAWIEDLIWA TRANSFORMACJA. Ministerstwo Klimatu

maj 2020

Restrukturyzacja wód, podręcznik dobrych praktyk renaturyzacji wód powierzchniowych, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie.

kwiecień 2020

Strategia rozwoju województwa wielkopolskiego do 2030 roku.

styczeń 2020

Sprawiedliwa transformacja Wielkopolski Wschodniej.

Wyzwania z perspektywy społecznej – analiza i rekomendacje, raport PZS

styczeń 2020

Sprawiedliwa transformacja Wielkopolski Wschodniej.

Wyzwania z perspektywy społecznej – studium przypadku, raport PZS

styczeń 2020

Transformacja węglowa w subregionie konińskim

raport IBS

grudzień 2018

Platforma Węglowa jako mechanizm wspierania sprawiedliwej transformacji.

 Podstawowe informacje, PZS

styczeń 2020