W imieniu Zarządu Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie serdecznie zapraszamy
na kolejne dwa spotkanie grup roboczych powołanych w celu opracowania Planu Transformacji Wielkopolski Wschodniej.

Spotkania będą również kolejnymi z cyklu kampanii promujących rozpoznawalność marki Wielkopolska Dolina Energii (WDE) w ramach  projektu pt. „Budowa i promocja marki: Wielkopolska Dolina Energii”, realizowanego z Poddziałania 1.4.2 „Promocja gospodarcza regionu ”, który swoimi działaniami wpisuje się w proces Sprawiedliwej Transformacji naszego regionu.

Spotkania odbędą się 25 czerwca i  26 czerwca br. w Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej przy ulicy Przyjaźni 1 w Koninie, w sali wykładowej 3B. godz. 9.00

Mając na uwadze bezpieczeństwo uczestników spotkania oraz wytyczne krajowe związane z organizacją konferencji w okresie pandemii Covid-19, spotkanie zostanie zorganizowane z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa.

Ramowy Program Spotkania:

  1. Otwarcie spotkania i przywitanie uczestników,
  2. Prezentacja nt. projektu „Budowa i promocja marki: Wielkopolska Dolina Energii”
    w ramach Poddziałania 1.4.2 „Promocja gospodarcza regionu
  3. Omówienie wytycznych stawianych przez rozporządzenia dot. Funduszu Sprawiedliwej Transformacji,
  4. Omówienie głównego celu ustanowienia Funduszu Sprawiedliwej Transformacji,
  5. Wstępny wybór i ocena wskazanych wcześniej przez członków grupy roboczej kluczowych wyzwań,
  6. Wskazanie terytoriów, których dotyczą powyższe wyzwania,
  7. Próba uzasadnienia, dlaczego dane terytoria wskazano jako najbardziej dotknięte negatywnymi skutkami procesu transformacji i dlaczego powinny one otrzymać wsparcie z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji.